Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 55-64
Andrzej Czerniak, Grzegorz Trzciński
Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 65-71
Grzegorz Górecki, Tomasz Matusiak, Łukasz Zefert
Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 73-78
Katarzyna Kaźmierczak, Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski
Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 79-86
Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski, Janusz Szmyt, Katarzyna Kaźmierczak
Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 87-96
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 97-103
Piotr Szczypa
Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 105-112
Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Radosław Wąsik, Witold Grzywiński
Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 113-121
Krzysztof Turczański, Cezary Beker
Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).