Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016
Cover (Inner front) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony redakcyjne - tył

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016, str. 55-64 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
Andrzej Czerniak, Grzegorz Trzciński
Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 65-71 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
Grzegorz Górecki, Tomasz Matusiak, Łukasz Zefert
Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 73-78 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
Katarzyna Kaźmierczak, Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski
Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 79-86 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski, Janusz Szmyt, Katarzyna Kaźmierczak
Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 87-96 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 97-103 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
Piotr Szczypa
Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 105-112 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Radosław Wąsik, Witold Grzywiński
Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie
 
Zeszyt 15 (2) 2016, str. 113-121 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
Krzysztof Turczański, Cezary Beker
Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).