Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 15 (2) 2016

Kwiecień - Czerwiec 2016Cover (Inner front) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 15 (2) 2016 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 15 (2) 2016 - Strony końcowe

Zawartość

Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w państwowym gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe
Andrzej Czerniak, Grzegorz Trzciński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 55-64; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.7
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2016 full text
Stopień uszkodzenia przez jeleniowate drzewostanów bukowych pierwszej klasy wieku na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór
Grzegorz Górecki, Tomasz Matusiak, Łukasz Zefert
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 65-71; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.8
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2016 full text
Biosocjalne zróżnicowanie wzrostu i przyrostu 85-letnich sosen
Katarzyna Kaźmierczak, Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 73-78; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.9
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2016 full text
Smukłość 30-letniego niepielęgnowanego drzewostanu brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
Robert Korzeniewicz, Wojciech Borzyszkowski, Janusz Szmyt, Katarzyna Kaźmierczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 79-86; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.10
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2016 full text
Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 87-96; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.11
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2016 full text in polish
Rachunkowość nadleśnictw – stan obecny i przyszły w świetle aktualnego stanu nauki i wiedzy z zakresu rachunkowości
Piotr Szczypa
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 97-103; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.12
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2016 full text in polish
Masa i gęstość średniowymiarowego surowca sosnowego pozyskanego z wybranych drzewostanów leśnego zakładu doświadczalnego w Murowanej Goślinie
Arkadiusz Tomczak, Marcin Jakubowski, Tomasz Jelonek, Radosław Wąsik, Witold Grzywiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 105-112; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.13
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2016 full text
Porównanie struktury wybranych drzewostanów sosnowych nadleśnictw Durowo i Goleniów położonych w odrębnych krainach przyrodniczo-leśnych
Krzysztof Turczański, Cezary Beker
Acta Sci.Pol. Silv. 2016; 15(2); 113-121; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.2.14
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2016 full text in polish

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml