Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 10 (4) 2011

Październik - Grudzień 2011

Zawartość

Różnorodność gatunkowa na powierzchniach doświadczalnych z jodłą grecką (Abies cephalonica Loudon) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 5-15
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2011 full text
Wykaz gatunków roślin, grzybów i bezkręgowców na powierzchniach doświadczalnych z jodłą szlachetną (Abies procera Rehder) w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Marek Kasprowicz, Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Mirosław Nowiński, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak, Stanisław Małek
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 17-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2011 full text
Efekty innowacyjnego zastosowania harwestera w trzebieżowym drzewostanie brzozowym
Piotr S. Mederski, Mariusz Bembenek, Jörn Erler, Dieter F. Giefing
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2011 full text
Rośliny, grzyby i bezkręgowce występujące na powierzchniach doświadczalnych z jodłą olbrzymią [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] w Arboretum SGGW w Rogowie (Polska)
Maciej Skorupski, Andrzej M. Jagodziński, Izabela Kałucka, Marek Kasprowicz, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Joanna Oleszyńska-Niżniowska, Mirosław Nowiński, Stanisław Małek, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2011; 10(4); 39-49
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2011 full text

Znaleziono 4 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml