Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 8 (4) 2009

Październik - Grudzień 2009

Spis treści:

Zeszyt 8 (4) 2009, str. 5-23
Wojciech Antkowiak, Anna Materak
Pomniki przyrody powiatu szamotulskiego (województwo wielkopolskie)
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 25-30
Leszek Bednorz, Tomasz Kosiński, Aleksandra Ratajczak
Zasoby i warunki występowania czereśni ptasiej Prunus avium (Rosaceae) w Wielkopolskim Parku Narodowym
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 31-36
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy
Ocena skuteczności inokulacji pniaków sosnowych grzybem Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich w drzewostanie pierwszej generacji na gruncie porolnym
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 37-50
Kazimierz Gądek
Różnorodność i znaczenie owadów w ekosystemach lasów jodłowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 51-57
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Wykorzystanie różnych biotopów leśnych przez dzika na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 59-66
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Analiza chronologii wyproszeń dzików na podstawie odstrzału warchlaków i przelatków w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2005-2008
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 67-74
Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski
Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami oraz H2O2 na właściwości sklejek
 
Zeszyt 8 (4) 2009, str. 75-89
Wiesław Zakrzewski, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss, Arkadiusz Rentz
Badanie dokładności wykonania elementów parkietu litego
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).