Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (4) 2009

Październik - Grudzień 2009

Zawartość

Pomniki przyrody powiatu szamotulskiego (województwo wielkopolskie)
Wojciech Antkowiak, Anna Materak
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 5-23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2009 full text
Zasoby i warunki występowania czereśni ptasiej Prunus avium (Rosaceae) w Wielkopolskim Parku Narodowym
Leszek Bednorz, Tomasz Kosiński, Aleksandra Ratajczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 25-30
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2009 full text
Ocena skuteczności inokulacji pniaków sosnowych grzybem Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich w drzewostanie pierwszej generacji na gruncie porolnym
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 31-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2009 full text
Różnorodność i znaczenie owadów w ekosystemach lasów jodłowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego
Kazimierz Gądek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 37-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2009 full text
Wykorzystanie różnych biotopów leśnych przez dzika na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 51-57
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2009 full text
Analiza chronologii wyproszeń dzików na podstawie odstrzału warchlaków i przelatków w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2005-2008
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 59-66
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2009 full text
Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami oraz H2O2 na właściwości sklejek
Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 67-74
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2009 full text
Badanie dokładności wykonania elementów parkietu litego
Wiesław Zakrzewski, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss, Arkadiusz Rentz
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 75-89
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2009 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml