Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 20 (2) 2021

Kwiecień - Czerwiec 2021Cover (Inner front) Zeszyt 20 (2) 2021 - Strony tytułowe
Contents Zeszyt 20 (2) 2021 - Spis treści
Cover (Inner back) Zeszyt 20 (2) 2021 - Strony końcowe

Zawartość

original article
WPŁYW SPAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYBRANYCH CECH POMIAROWYCH SOSNY I KLASY WIEKU W NADLEŚNICTWIE SYCÓW
Katarzyna Kaźmierczak, Alan Wróbel, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); 77-82; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.7
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2021 full text in polish
original article
Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska, Łukasz Ankudo
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); 83-90; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2021 full text in polish
original article
SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIOWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA PRZYKŁADZIE JEZIOR BUDZYŃSKIEGO I KOCIOŁEK
Anna Krysztofiak-Kaniewska, Dariusz Węclewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); 91-101; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2021 full text
original article
Zdjęcia hemisferyczne w ocenie wpływu stopnia prześwietlenia drzewostanu na skład gatunkowy runa w wybranych starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego
Monika Konatowska, Paweł Przybylski, Paweł Rutkowski, Łukasz Tyburski, Kateryna Fyałkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); 103-114; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.10
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2021 full text in polish
short report
NICIENIE (NEMATODA, TYLENCHIDA) W SZKÓŁCE LEŚNEJ NADLEŚNICTWA EŁK
Tomasz Dobies, Jakub Kuźnicki
Acta Sci.Pol. Silv. 2021; 20(2); 115-120; DOI: https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.11
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2021 full text in polish

Znaleziono 5 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml