Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 8, rok 2009

Zeszyt 8 (1) 2009

Styczeń - Marzec 2009

Zawartość

Wpływ wyciągów metanolowych z wybranych gatunków roślin na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.)
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 5-10
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2009 full text
Preparaty roślinne jako potencjalne źródło antyfidantów. Wpływ preparatów z tytoniu szlachetnego – Nicotiana tabacum L. na chrząszcze szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 11-17
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2009 full text
Ocena efektywności wybranych typów pułapek stosowanych do odłowu chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Robert Kuźmiński, Andrzej Bilon
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 19-26
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2009 full text
Ocena wpływu wybranych insektycydów na śmiertelność gąsienic barczatki syberyjskiej (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.)
Andrzej Łabędzki, Robert Kuźmiński, Dmitrij F. Leontiev
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 27-34
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2009 full text
Okazałe grusze parku Cytadela w Poznaniu
Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 35-41
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2009 full text
Ocena stopnia fungitoksyczności in vitro wybranych substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie z zastosowaniem metody pożywkowej AG
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 43-54
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2009 full text
O związkach między gęstością a właściwościami mechanicznymi drewna wzdłuż włókien
Andrzej Krauss
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(1); 55-65
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2009 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 8 (2) 2009

Kwiecień - Czerwiec 2009

Zawartość

Dendroflora zabytkowego parku w Złakowie (województwo zachodniopomorskie)
Natalia Bordewicz, Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 5-16
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2009 full text
Zróżnicowanie genetyczne populacji Heterobasidion annosum sensu stricto w wybranych drzewostanach sosnowych z podsadzeniem buka
Małgorzata Dalke, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 17-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2009 full text
Fizykochemiczne właściwości zrębków sosnowych wyprodukowanych z pozostałości zrębowych
Krzysztof Jabłoński, Henryk Różański
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 25-29
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2009 full text
Osiowe i promieniowe zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli w pniach dębów szypułkowych (Quercus robur L.) a wybrane cechy biometryczne drzew i żyzność siedliska
Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Krzysztof Mańka
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 31-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2009 full text
Efektywność pakietowania i zrębkowania pozostałości zrębowych
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 47-51
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2009 full text
Wpływ organizacji pracy na poziom wydatkowanej energii i obciążenia statyczne robotnika w trzebieży
Włodzimierz Stempski
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(2); 53-60
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2009 full text

Znaleziono 6 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 8 (3) 2009

Lipiec - Wrzesień 2009

Zawartość

Aspekty ekologiczne pozyskiwania i zrywki drewna z drzewostanów sosnowych z zastosowaniem różnych technologii
Katarzyna Glazar, Marianna Maciejewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 5-14
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_3_2009 full text
Wybiórczość biotopowa dzików (Sus scrofa) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” – badania telemetryczne
Grzegorz Górecki, Lesław Łabudzki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 15-27
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_3_2009 full text
Innowacje w wykorzystaniu biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii – analiza wybranych przypadków
Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 29-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_3_2009 full text
Dynamika szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach polnych Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2004-2007
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 39-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_3_2009 full text
Analiza pomiarów biometrycznych oraz wybranych parametrów populacyjnych u dzików bytujących na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
Jacek Skubis, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 45-54
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_3_2009 full text
wild boar (Sus scrofa L.), behaviour, diet composition, feeding effect
Marian Wlazełko, Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 55-70
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_3_2009 full text
Związek pomiędzy występowaniem w drewnie wybranych substancji fenolowych a zakresem zdolności troficznych modrzewnika lekarskiego (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar)
Paweł Zarzyński, Bogusław Andres
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(3); 71-80
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_3_2009 full text

Znaleziono 7 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 8 (4) 2009

Październik - Grudzień 2009

Zawartość

Pomniki przyrody powiatu szamotulskiego (województwo wielkopolskie)
Wojciech Antkowiak, Anna Materak
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 5-23
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_4_2009 full text
Zasoby i warunki występowania czereśni ptasiej Prunus avium (Rosaceae) w Wielkopolskim Parku Narodowym
Leszek Bednorz, Tomasz Kosiński, Aleksandra Ratajczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 25-30
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_4_2009 full text
Ocena skuteczności inokulacji pniaków sosnowych grzybem Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich w drzewostanie pierwszej generacji na gruncie porolnym
Radosław Cieślak, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 31-36
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_4_2009 full text
Różnorodność i znaczenie owadów w ekosystemach lasów jodłowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego
Kazimierz Gądek
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 37-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_4_2009 full text
Wykorzystanie różnych biotopów leśnych przez dzika na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 51-57
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_4_2009 full text
Analiza chronologii wyproszeń dzików na podstawie odstrzału warchlaków i przelatków w Ośrodku Hodowli Zwierzyny „Zielonka” w latach 2005-2008
Lesław Łabudzki, Grzegorz Górecki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 59-66
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_4_2009 full text
Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami oraz H2O2 na właściwości sklejek
Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 67-74
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_4_2009 full text
Badanie dokładności wykonania elementów parkietu litego
Wiesław Zakrzewski, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss, Arkadiusz Rentz
Acta Sci.Pol. Silv. 2009; 8(4); 75-89
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_4_2009 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml