Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (1) 2008

Styczeń - Marzec 2008

Zawartość

Ograniczenia w stosowaniu funkcji Ripleya do badania struktury przestrzennej drzewostanów rozmieszczenia niejednorodne
Leszek Bolibok
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 5-18
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2008 full text
Grzyby występujące na zaatakowanych przez owady żołędziach Quercus robur L.
Robert Jankowiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 19-29
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2008 full text
Procentowy udział bielu i twardzieli w strzałach modrzewi europejskich (Larix decidua Mill.) II i III klasy wieku wyrosłych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, reprezentujących drzewostan główny według Krafta
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 31-38
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2008 full text
Zasoby, produkcyjność i produktywność lasów w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce w latach 1991-2005
Małgorzata Polna
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 39-51
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2008 full text
Efektywność i parametry techniczne rozdrabniania pozostałości zrębowych maszyną Meri Crusher MJS-2,0 DT
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 53-58
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2008 full text
Owady kambio- i ksylofagiczne zasiedlające odcięte wierzchołki i gałęzie sosnowe pozostające po trzebieżach i cięciach rębnych
Jerzy R. Starzyk, Katarzyna Bilecka, Marek Purgal, Krzysztof Rotman
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 59-74
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2008 full text
Badania nad biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) w lasach doświadczalnych w Krynicy (Beskid Sądecki, południowa Polska)
Maciej Witrylak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 75-92
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2008 full text
Rośliny naczyniowe „Uroczyska Wielkie Łunawy” na Ziemi Chełmińskiej
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Sławomir Olejniczak
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 93-114
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2008 full text
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami alkoholi diwodorotlenowych
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2008; 7(1); 115-121
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2008 full text

Znaleziono 9 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml