Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (4) 2016 strony: 223-227

Tomasz Dudek

Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski

Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential

słowa kluczowe: waloryzacja krajobrazu leśnego, turystyka leśna, rekreacja, park narodowy
streszczenie:

Śledząc dane Głównego Urzędu Statystycznego, możemy zauważyć, że mała liczba odwiedzających Magurski Park Narodowy (40–50 tys. rocznie) utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku lat. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy niewielka liczba turystów w Magurskim Parku Narodowym, w którym lesistość wynosi 95%, wynika z niewyróżniających się walorów krajobrazowych lasów? Badaniami objęto 605 wydzieleń drzewostanowych o łącznej powierzchni 8702 ha, co stanowi 47% powierzchni leśnej parku. Przeprowadzona waloryzacja krajobrazu leśnego na potrzeby turystyki i rekreacji, pozwala stwierdzić, że małe wykorzystanie potencjału rekreacyjnego Magurskiego Parku Narodowego (8% – ustalone we wcześniejszych badaniach) nie wynika z niewielkich walorów krajobrazowych lasów. Większość drzewostanów cechuje się dużymi walorami krajobrazowymi (74%). Zdaniem autora przyczyny małego zainteresowania tym obszarem należy upatrywać w słabo rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, a szczególnie w małej gęstości szlaków (4,8 m/ha).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25

For citation:

MLA Dudek, Tomasz. "Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential [Walory krajobrazu leśnego Magurskiego Parku Narodowego a wykorzystanie potencjału rekreacyjnego]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.4 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25
APA Dudek T. (2016). Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential [Walory krajobrazu leśnego Magurskiego Parku Narodowego a wykorzystanie potencjału rekreacyjnego]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25
ISO 690 DUDEK, Tomasz. Assets of forest landscape in the Magurski National Park versus utilisation of tourist potential [Walory krajobrazu leśnego Magurskiego Parku Narodowego a wykorzystanie potencjału rekreacyjnego]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.4.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue4/abstract-3.html