Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Drodzy Użytkownicy!

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności RODO chcielibyśmy poinformować jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

W jaki celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala na świadczenie usług, m.in. utrzymanie konta autora bądź recenzenta, realizowanie naszych zadań tj. wydawanie artykułów naukowych oraz związany z tym kontakt, a także przesyłanie newslettera.

 

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji naszych zadań (wydawanie artykułów naukowych) czyli tak długo jak będzie istniało czasopismo Nazwa. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Część danych autorów, recenzentów, członków rady naukowej czasopisma tj. imię i nazwisko, afiliacja naukowa, adres zatrudnienia, służbowy adres poczty elektronicznej są udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych, w wydaniach papierowych naszych czasopism oraz rozpowszechnianie tylko z powiązanymi artykułami naukowymi. Twoje dane nie są udostępniane w inny sposób podmiotom zewnętrznym. Podstawą udostępniania jest niezbędność do wykonania naszych zadań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak zgody na udostępnianie powyższych danych powoduje brak możliwości realizacji naszych zadań czyli wydawania artykułów naukowych. Szczególne przepisy są dostępne w osobnych umowach, tj. Oświadczeniach autorów, oświadczeniach recenzentów, oświadczeniach członków Rady Naukowej.

 

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Wyższą Szkołę Logistyki Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych – Tomasza Napierałę, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań,.

Pliki cookies

Na stronie Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria.net są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celu obsługi logowania autorów, recenzentów oraz w celach statystycznych .
Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zablokowanie plików cookies uniemożliwilogowanie na stronie.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie, to pliki tekstowe zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub innym urządzeniu, umożliwiający tej witrynie przechowywanie w niej informacji lub ustawień. Nie mogą zawierać wirusów, nie stanowią zagrożenia dla komputera i systemu operacyjnego, są normalnym elementem umożliwiającym prawidłowe działanie witryn internetowych.

Czy witryny internetowe Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria korzystają z plików cookie?

Tak. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria wykorzystuje tymczasowe pliki cookie na swoich witrynach internetowych.
Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookie; należy jednak pamiętać, że to uniemożliwi logowanie.

Z jakiego rodzaju plików cookie korzystają witryny internetowe Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria?

Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania strony, w szczególności systemu logowania.

Te pliki cookie pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny.

W jaki sposób można wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Każda przeglądarka oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie: