Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 6 (2) 2007

Kwiecień - Czerwiec 2007

Spis treści:

Zeszyt 6 (2) 2007, str. 5-9
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Wpływ wyciągów olejowych z roślin wybranych gatunków na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) na pędach sosny zwyczajnej
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 11-14
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur
Wpływ szlaków zrywkowych w drzewostanach sosnowych na liczebność szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 15-20
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Próba porównania dwóch metod określania liczebności foliofagów sosny zimujących w ściółce leśnej
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 21-44
Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część I. Aspekt jesienny
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 45-63
Andrzej Mazur, Agata Skoczek
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część II. Aspekt wiosenny i podsumowanie
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 65-77
Łukasz Miłkowski, Piotr Łakomy
Zdolność wzrostu, zasiedlenia i rozkładu drewna izolatu Flammulina velutipes in vitro
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 79-85
Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka
Biomasa rębnego drzewostanu sosnowego rosnącego na siedlisku boru mieszanego świeżego
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 87-97
Mieczysław Turski
Ocena dokładności „Tablic przyrostu miąższości dla sosny” Alberta Dudka w drzewostanach sosnowych LZD Murowana Goślina
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 99-112
Marek Wajdzik, Tadeusz Kubacki, Dariusz Kulak
Zróżnicowanie masy ciała i jakości poroża u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w południowej Polsce na przykładzie okolic Krakowa
 
Zeszyt 6 (2) 2007, str. 113-118
Paweł Zarzyński
Zakres preferencji troficznych drewna izolatu gmatwka dębowego (Daedalea quercina (L.): Fr.) badany in vitro
 

10 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).