Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (2) 2007

Kwiecień - Czerwiec 2007

Zawartość

Wpływ wyciągów olejowych z roślin wybranych gatunków na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) na pędach sosny zwyczajnej
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 5-9
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2007 full text
Wpływ szlaków zrywkowych w drzewostanach sosnowych na liczebność szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 11-14
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2007 full text
Próba porównania dwóch metod określania liczebności foliofagów sosny zimujących w ściółce leśnej
Ignacy Korczyński, Kamil Remenda
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 15-20
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2007 full text
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część I. Aspekt jesienny
Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 21-44
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2007 full text
Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część II. Aspekt wiosenny i podsumowanie
Andrzej Mazur, Agata Skoczek
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 45-63
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2007 full text
Zdolność wzrostu, zasiedlenia i rozkładu drewna izolatu Flammulina velutipes in vitro
Łukasz Miłkowski, Piotr Łakomy
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 65-77
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2007 full text
Biomasa rębnego drzewostanu sosnowego rosnącego na siedlisku boru mieszanego świeżego
Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 79-85
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2007 full text
Ocena dokładności „Tablic przyrostu miąższości dla sosny” Alberta Dudka w drzewostanach sosnowych LZD Murowana Goślina
Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 87-97
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2007 full text
Zróżnicowanie masy ciała i jakości poroża u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w południowej Polsce na przykładzie okolic Krakowa
Marek Wajdzik, Tadeusz Kubacki, Dariusz Kulak
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 99-112
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2007 full text
Zakres preferencji troficznych drewna izolatu gmatwka dębowego (Daedalea quercina (L.): Fr.) badany in vitro
Paweł Zarzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2007; 6(2); 113-118
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2007 full text

Znaleziono 10 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml