Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (1) 2016 strony: 43-47

Radosław Witkowski1, Jarosław Góral2, Katarzyna Nowik2, Grzegorz Rogowski2, Katarzyna Skałecka2, Andrzej Mazur1

1Department of Forest Entomology, Poznań University of Life Sciences, Poland
2
Forest Protection Service, The State Forests National Forest Holding, Wrocław, Poland

Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – nowy gatunek kornika w faunie Polski

słowa kluczowe: Gnathotrichus materiarius, nowy gatunek dla Polski, pułapki feromonowe
streszczenie:

Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) jest gatunkiem obcym w faunie Europy. W Polsce gatunek ten nie był dotychczas notowany, choć przypuszczano, że może występować. Praca prezentuje pierwsze stanowisko G. materiarius w Polsce. Pojedynczy okaz chrząszcza odłowiono podczas monitoringu kornika zrosłozęb- nego – Ips duplicatus (Sahlb.) w pułapki feromonowe z feromonem ID Ecolure w leśnictwie Krzeszów Nadleśnictwa Kamienna Góra. Przedyskutowano wybrane aspekty ekologii tego gatunku w warunkach eu- ropejskich: odławianie się chrząszczy w pułapki feromonowe na różne korniki drzew iglastych, małą liczeb- ność gatunku, możliwość istnienia dwóch generacji w sezonie oraz pionowe rozmieszczenie na różnych wysokościach nad poziomem morza.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6

For citation:

MLA Witkowski, Radosław, et al. "Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new species of beetle in the Polish fauna." Acta Sci.Pol. Silv. 15.1 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
APA Witkowski R., Góral J., Nowik K., Rogowski G., Skałecka K., Mazur A. (2016). Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new species of beetle in the Polish fauna. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
ISO 690 WITKOWSKI, Radosław, et al. Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new species of beetle in the Polish fauna. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume15/issue1/abstract-6.html