Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 45-49

Piotr Łakomy, Robert Dubino

Wpływ barwników spożywczych na wzrost izolatu Phlebiopsis gigantea in vitro

słowa kluczowe: Phlebiopsis gigantea, barwniki, wzrost in vitro
streszczenie: Celem badań było określenie wpływu barwników spożywczych dodawanych do pożywki na wzrost grzybni Phlebiopsis gigantea. Żaden barwnik w sposób istotny nie hamował rozwoju i wzrostu grzybni saprotrofa. Jedyną różnicę stwierdzono pomiędzy rozmiarem grzybni saprotrofa rosnącej na pożywce zawierającej barwnik zielony a grzybnią w kontroli bez dodatku barwnika, po pięciu dniach inkubacji. Barwnik zielony stymulował wzrost grzybni P. gigantea.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2007.pdf

For citation:

MLA Łakomy, Piotr, and Robert Dubino. "Influence of food dyes on the growth of Phlebiopsis gigantea isolate in vitro." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Łakomy P., Dubino R. (2007). Influence of food dyes on the growth of Phlebiopsis gigantea isolate in vitro. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 ŁAKOMY, Piotr, DUBINO, Robert. Influence of food dyes on the growth of Phlebiopsis gigantea isolate in vitro. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-6.html