Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 79-83

Wojciech Szewczyk

Zagrożenie drzewostanów jodłowych chorobami infekcyjnymi korzeni poza ich naturalnym zasięgiem występowania

słowa kluczowe: jodła, Armillaria, Heterobasidion, zgnilizna korzeni
streszczenie: Z obszaru Pomorza Zachodniego brak jest doniesień na temat badań mikologicznych związanych z drzewostanami, w których dominowałyby jodła lub świerk, dotyczących występowania groźnych patogenów korzeni. Celem pracy było stwierdzenie czy drzewostany z udziałem jodły poza granicą jej naturalnego występowania są zagrożone infekcją ze strony Heterobasidion sp. oraz Armillaria sp. Badania przeprowadzono na trzech powierzchniach badawczych w wydzieleniach 244 b (Lśw) oraz 225 kx (LMśw) Nadleśnictwa Osusznica. Z pobranych prób drewna uzyskano 10 izolatów opieńki oraz 21 izolatów korzeniowca wieloletniego. Analizując wyniki otrzymane podczas badań, można z całą pewnością stwierdzić, że drzewostany w pododdziałach 244 b i 225 kx cechują się dobrym stanem zdrowotnym. Interesującym doniesieniem naukowym jest występowanie na terenie objętym badaniami gatunku Heterobasidion annosum typu S, który dotychczas nie został stwierdzony na Pomorzu Zachodnim.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_1_2007.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Endangerment of fir stands by root infection diseases beyond fir natural occurrence reach." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Szewczyk W. (2007). Endangerment of fir stands by root infection diseases beyond fir natural occurrence reach. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Endangerment of fir stands by root infection diseases beyond fir natural occurrence reach. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-9.html