Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 27-31

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński

Reakcje chrząszczy szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) na zapach wyciągów alkoholowych z roślin należących do wybranych gatunków

słowa kluczowe: Hylobius abietis, zapach roślin, wyciągi alkoholowe
streszczenie: Celem badań było określenie reakcji ruchowych chrząszczy szeliniaka sosnowca na zapach wyciągów metanolowych sporządzonych z liści roślin należących do 23 wybranych gatunków. Reakcje badano w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem olfaktometrów. Wykazano reakcję szeliniaków na zapach dwóch wyciągów. Wyciągi metanolowe z liści Mentha piperita L. i Trifolium repens L. wabiły szeliniaki w stopniu statystycznie istotnym.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Robert Kuźmiński. "Response of large pine weevil Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) beetles to the smell of alcoholic extract from plants of selected species." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R. (2007). Response of large pine weevil Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) beetles to the smell of alcoholic extract from plants of selected species. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUźMIńSKI, Robert. Response of large pine weevil Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) beetles to the smell of alcoholic extract from plants of selected species. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-3.html