Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 11-14

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur

Wpływ szlaków zrywkowych w drzewostanach sosnowych na liczebność szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.)

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, Hylobius abietis, trzebieże, pniaki
streszczenie: Badania wykonano w środkowozachodniej Polsce, w drzewostanach sosny zwyczajnej w wieku 25-36 lat. Liczebność larw Hylobius abietis określono na pniakach pozostałych po ściętych drzewach sosny w ośmiu drzewostanach. Stwierdzono, że na pniakach znajdujących się na szlakach zrywkowych liczebność larw szeliniaka była istotnie większa niż na pniakach znajdujących się poza szlakami.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, et al. "The effect of strip roads in pine stands on the population size of large pine weevil – Hylobius abietis (L.)." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R., Mazur A. (2007). The effect of strip roads in pine stands on the population size of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUŪMIńSKI, Robert, MAZUR, Andrzej. The effect of strip roads in pine stands on the population size of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-2.html