Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 17-22

Karol Chlebowski

Analiza miąższości pozostałości zrębowych w drzewostanach sosnowych

słowa kluczowe: biomasa, pozostałości zrębowe, miąższość drzewostanu
streszczenie: W celu ustalenia ilości biomasy pozostającej w lesie w postaci tzw. pozostałości zrębowych przeprowadzono analizę miąższości rębnego drzewostanu sosnowego z rozbiciem na poszczególne części drzew. Aby określić miąższości drzewostanu, na każdej z badanych powierzchni wybrano 10 drzew modelowych, wykorzystując metodę Draudta. Przeprowadzona analiza wykazała, iż największy udział w biomasie na powierzchniach poddanych analizie miało drewno strzały, a następnie w kolejności gałęzie i igliwie. Zakładając, iż pozyskujemy z lasu drewno o grubości powyżej 4 cm, można przyjąć, że ta część biomasy, która pozostaje w lesie w postaci gałęzi o grubości poniżej 4 cm oraz igliwie zawierała się w przedziale od 10% do 12% ogólnej ilości biomasy.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2007.pdf

For citation:

MLA Chlebowski, Karol. "The analysis of the volume of logging residue in final fellings in pine stands." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Chlebowski K. (2007). The analysis of the volume of logging residue in final fellings in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 CHLEBOWSKI, Karol. The analysis of the volume of logging residue in final fellings in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-2.html