Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 23-27

Stanisław Gałązka, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek

Wpływ różnych sposobów zagospodarowania pozostałości zrębowych na zawartość węgla w glebie

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, węgiel organiczny
streszczenie: Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w procesie obiegu węgla w przyrodzie. Pozyskanie drewna w znaczący sposób zakłóca obieg tego pierwiastka. Także sposób postępowania z pozostałościami zrębowymi wpływa na kumulację węgla w glebie. Wzrost zawartości węgla organicznego w przypowierzchniowej warstwie mineralnej gleb leśnych następował zazwyczaj w pierwszym roku po usunięciu drzewostanu. W największym stopniu wzbogacenie gleb w węgiel następowało po rozdrobnieniu gałęzi i wymieszaniu ich z glebą mineralną. Duże zróżnicowanie zawartości węgla organicznego w przypowierzchniowej warstwie mineralnej gleb, w okresie dwóch lat i późniejszym po wycięciu drzewostanu, nie pozwala wskazać najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2007.pdf

For citation:

MLA Gałązka, Stanisław, et al. "Effect of different methods of management of post clear cutting residues on soil carbon content." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Gałązka S., Gornowicz R., Pilarek Z. (2007). Effect of different methods of management of post clear cutting residues on soil carbon content. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 GAłąZKA, Stanisław, GORNOWICZ, Roman, PILAREK, Zenon. Effect of different methods of management of post clear cutting residues on soil carbon content. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-3.html