Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 49-58

Ryszard Miś, Marcin Chirrek

Zmienność cech taksacyjnych dojrzałych drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w okresie od 1963 do 2004 roku

słowa kluczowe: drzewostany sosnowe, przyrost bieżący miąższości, zasobność drzewostanów, cechy taksacyjne
streszczenie: Głównym celem pracy było określenie zmienności cech taksacyjnych drzewostanów sosnowych w poszczególnych cyklach prac urządzeniowych w okresie 1963-2004. Określono zmiany, którym podlega skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Doświadczalnego w Zielonce, a w szczególności udział sosny zwyczajnej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że udział sosny zmniejszał się w badanym okresie o około 7%, osiągając w 2004 roku wartość 82,7%. Dąb zwiększył areał od 5,1% powierzchni leśnej (1963 r.) do 12,3% (2004 r.). Uzyskane wyniki potwierdzają systematyczne zwiększanie się przyrostu bieżącego drzewostanów oraz ich zasobności. Zmiana udziału siedlisk lasowych (19% w 1963 r. i 78% w 2004 r.) wskazuje na konieczność modyfikacji sposobów zagospodarowania lasu, zwłaszcza w sztucznych i niedostosowanych do siedliska drzewostanach sosnowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2007.pdf

For citation:

MLA Miś, Ryszard, and Marcin Chirrek. "Changes of the valuation features of mature pine stands in the Experimental Forests District Zielonka in the period from 1963 to 2004." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Miś R., Chirrek M. (2007). Changes of the valuation features of mature pine stands in the Experimental Forests District Zielonka in the period from 1963 to 2004. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 MIś, Ryszard, CHIRREK, Marcin. Changes of the valuation features of mature pine stands in the Experimental Forests District Zielonka in the period from 1963 to 2004. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-5.html