Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 33-36

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński

Próba określenia wpływu rozdrobnienia pozostałości potrzebieżowych na możliwości rozwoju Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) w drzewostanach sosnowych

słowa kluczowe: Pityogenes bidentatus, ochrona lasu, rozdrabnianie drewna
streszczenie: Celem pracy było zbadanie zależności między stopniem rozdrobnienia cienkich fragmentów strzał sosny a liczebnością młodych chrząszczy Pityogenes bidentatus, które rozwinęły się na tym materiale. Powierzchnie doświadczalne założono w siedmiu drzewostanach Pinus sylvestris. Po trzebieży pozostawiono na ziemi górne, cienkie fragmenty strzał. Niektóre z nich pocięto na odcinki o długości 20, 50 i 100 cm. Wyniki badań wskazują, że w wypadku wykonywania trzebieży w okresie wiosenno-letnim jest bardzo prawdopodobne, iż na strzałach pociętych na krótkie odcinki rozwija się więcej osobników Pityogenes bidentatus niż na strzałach pozostawionych w całości.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Robert Kuźmiński. "An attempt to determine the effect of thinning residue on development possibility of Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) in pine stands." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R. (2007). An attempt to determine the effect of thinning residue on development possibility of Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUźMIńSKI, Robert. An attempt to determine the effect of thinning residue on development possibility of Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) in pine stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-4.html