Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 79-85

Zenon Pilarek, Roman Gornowicz, Stanisław Gałązka

Biomasa rębnego drzewostanu sosnowego rosnącego na siedlisku boru mieszanego świeżego

słowa kluczowe: biomasa drzew, sosna zwyczajna
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące biomasy drzewostanu wyrosłego na siedlisku boru mieszanego świeżego. Dokładna znajomość danych dotyczących masy poszczególnych elementów drzewa może być przyczynkiem do prowadzenia innych badań, np. związanych z określeniem biomasy jako bazy surowcowej czy ustaleniem ilości pierwiastków odżywczych wycofywanych z lasu wraz pozyskiwanym surowcem. Przeprowadzone badania wykazały, że na tym siedlisku całkowita masa naziemna sosen wyniosła ponad 264 500 kg/ha, z czego największy udział przypadał na drewno strzały (około 212 t/ha), a najmniejszy na grubsze gałęzie (o średnicy powyżej 4 cm). Przeprowadzone badania wilgotności pozwoliły ustalić masę poszczególnych części drzewa w stanie suchym. Struktura procentowa jest zbliżona do struktury mas w stanie świeżym. Największą różnicę stwierdzono w wypadku kory – jest jej o 2% więcej w porównaniu z masą w stanie świeżym.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2007.pdf

For citation:

MLA Pilarek, Zenon, et al. "Biomass of pine saw timber stands growing on the fresh mixed coniferous site." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Pilarek Z., Gornowicz R., Gałązka S. (2007). Biomass of pine saw timber stands growing on the fresh mixed coniferous site. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 PILAREK, Zenon, GORNOWICZ, Roman, GAłąZKA, Stanisław. Biomass of pine saw timber stands growing on the fresh mixed coniferous site. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-7.html