Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 71-79

Radosław Wąsik

Zmienność udziału twardzieli na przekroju poprzecznym strzał daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) na terenie Polski

słowa kluczowe: daglezja zielona, twardziel, Polska
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań zmienności udziału twardzieli na przekroju poprzecznym strzał daglezji zielonej z terenu Polski. Badania prowadzono w drzewostanach daglezjowych V i VI klasy wieku. Badaną cechę określano na odwiertach pobranych z drzew za pomocą świdra przyrostowego, z wysokości 1,3 m od podstawy pnia, z kierunków N i S. Nie stwierdzono istotnych różnic udziału twardzieli między daglezjami V i VI klasy wieku oraz wzrastających w zwarciu umiarkowanym i przerywanym. Różnice istotne nie wystąpiły również między osobnikami o różnej żywotności, zaznaczyła się jednak tendencja do zwiększania udziału twardzieli u drzew osłabionych w stosunku do normalnie i bujnie rozwiniętych. Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy udziałem twardzieli a parametrami koron drzew. Na terenie Polski wyróżniono trzy obszary: południowy i północno-zachodni, gdzie daglezje mają większy udział twardzieli na przekroju poprzecznym strzał, oraz środkowo-zachodni, charakteryzujący się udziałem mniejszym.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2007.pdf

For citation:

MLA Wąsik, Radosław. "Variability of the share of heartwood on the stem cross-section of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) in Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Wąsik R. (2007). Variability of the share of heartwood on the stem cross-section of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) in Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 WąSIK, Radosław. Variability of the share of heartwood on the stem cross-section of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco) in Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-7.html