Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 81-88

Dieter F. Giefing, Marta Złota

Ocena wydajności podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zastosowaniem różnego typu pił

słowa kluczowe: podkrzesywanie drzew, wydajność podkrzesywania, narzędzia do podkrzesywania, piła Dauner, piła Bushman, piła Hengst i Deutsche model
streszczenie: W pracy przeprowadzono ocenę wydajności podkrzesywania sosny (Pinus sylvestris L.) z użyciem różnego typu specjalistycznych pił stosowanych do podkrzesywania. W pomiarach uwzględniono takie elementy, jak grubości i ilość usuwanych sęków, czas podkrzesywania jednego drzewa oraz czas przejścia od drzewa do drzewa. Badania zostały przeprowadzone na grubogałęzistych sosnach pochodzących z plantacyjnej uprawy nasiennej. Rodzaj użytego narzędzia przy obcinaniu gałęzi żywych do 1,5 m wysokości w wypadku grubogałęzistych sosen ma istotny wpływ na efektywny czas wykonania zabiegu. Różnice między typami narzędzi mają charakter statystycznie istotny. Usuwanie żywych gałęzi sosen grubogałęzistych na plantacyjnej uprawie nasiennej jest 2,5-krotnie dłuższe, niż w drzewostanach gospodarczych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2007.pdf

For citation:

MLA Giefing, Dieter F., and Marta Złota. "Efficiency of pruning Scots pine (Pinus sylvestris L.) using different types of saws." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Giefing D.F., Złota M. (2007). Efficiency of pruning Scots pine (Pinus sylvestris L.) using different types of saws. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 GIEFING, Dieter F., ZłOTA, Marta. Efficiency of pruning Scots pine (Pinus sylvestris L.) using different types of saws. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-8.html