Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 15-20

Ignacy Korczyński, Kamil Remenda

Próba porównania dwóch metod określania liczebności foliofagów sosny zimujących w ściółce leśnej

słowa kluczowe: Pinus sylvestris, owady foliofagiczne, pomiar liczebności
streszczenie: W 52 drzewostanach Pinus sylvestris porównano dwie metody określania liczebności foliofagicznych owadów zimujących w ściółce leśnej. Stwierdzono, że metoda polegająca na pomiarze w drzewostanie liczebności owadów na 10 małych poletkach nie jest wyraźnie lepsza od metody polegającej na pomiarze liczebności pod koroną jednego drzewa.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Kamil Remenda. "An attempt to compare two methods to determine population size of pine foliophages wintering in forest litter." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Korczyński I., Remenda K. (2007). An attempt to compare two methods to determine population size of pine foliophages wintering in forest litter. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, REMENDA, Kamil. An attempt to compare two methods to determine population size of pine foliophages wintering in forest litter. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-3.html