Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 101-106

Dorota Dziurka, Marek Jabłoński, Radosław Mirski

Właściwości płyt wiórowych zaklejanych PMDI modyfikowanym polietylenoglikolami

słowa kluczowe: PMDI, polietylenoglikole, płyta wiórowa
streszczenie: W pracy zbadano właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą izocyjanianową modyfikowaną polietylenoglikolami o różnych masach molowych (PEG 200 i PEG 400) w ilościach 0,005-0,025 mola na 100 g suchej masy żywicy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż modyfikacja PMDI wybranymi polietylenoglikolami wpływa na wzrost właściwości wytrzymałościowych wytworzonych płyt. Natomiast moduł sprężystości ulega zmniejszeniu ze względu na wzrost plastyczności modyfikowanej żywicy. Z kolei wodoodporność badanych płyt, mierzona ich wytrzymałością na rozrywanie po próbie gotowania, niezależnie od rodzaju i ilości polietylenoglikolu jest bardzo duża i znacznie przekracza wymagania określone odpowiednią normą.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_4_2007.pdf

For citation:

MLA Dziurka, Dorota, et al. "Properties of particleboards resinated with PMDI modified with polyethylene glycols." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Dziurka D., Jabłoński M., Mirski R. (2007). Properties of particleboards resinated with PMDI modified with polyethylene glycols. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 DZIURKA, Dorota, JABłOńSKI, Marek, MIRSKI, Radosław. Properties of particleboards resinated with PMDI modified with polyethylene glycols. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-10.html