Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 45-63

Andrzej Mazur, Agata Skoczek

Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część II. Aspekt wiosenny i podsumowanie

słowa kluczowe: monitoring ekologiczny, ekosystemy leśne, Karkonoski Park Narodowy, Coleoptera, Staphylinidae
streszczenie: W czasie prac z zakresu urządzania lasu metodą matematyczno-staty¬styczną na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego założono 630 powierzchni kołowych rozmieszczonych na planie siatki o bokach 200 × 300 m. Wiosną i wczesnym latem 2004 roku ze środków tych powierzchni pobrano próby ściółki w celu określenia składu gatunkowego zgrupowań chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae) oraz ich charakterystyki zoocenologicznej. W próbach stwierdzono 83 chrząszcze zaliczane do 22 taksonów. Wyróżnione zgrupowania przeanalizowano za pomocą wskaźników zoocenologicznych dla lasów regla dolnego i górnego. Stwierdzono, że gatunkami dominującymi są Geostiba circellaris (Grav.), Atheta tibialis (Heer) oraz Amischa analis (Grav.) i Othius subuliformis Steph. W zgrupowaniach regla dolnego wyróżniono osiem taksonów z wyraźną dominacją Geostiba circellaris. Wiosenne zgrupowania Staphylinidae regla górnego składają się z 21 taksonów i wykazują strukturę dominacyjną charakterystyczną dla niezakłóconych systemów ekologicznych z wysoką frekwencją Atheta tibialis i Amischa analis.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_2_2007.pdf

For citation:

MLA Mazur, Andrzej, and Agata Skoczek. "Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part II. The spring season aspect and concluding remarks." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Mazur A., Skoczek A. (2007). Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part II. The spring season aspect and concluding remarks. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 MAZUR, Andrzej, SKOCZEK, Agata. Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part II. The spring season aspect and concluding remarks. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-5.html