Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 41-49

Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Vladimir Hanzal, Magdalena Kowalska

Jakość byków jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) bytującego w Borach Tucholskich

słowa kluczowe: jeleń szlachetny, masa tuszy, masa poroża, forma poroża
streszczenie: Celem prowadzonych badań było scharakteryzowanie byków jelenia szlachetnego bytującego w Borach Tucholskich na podstawie masy ich tuszy oraz masy i formy poroża. Stwierdzono, że średnia masa tuszy analizowanych byków w okresie badawczym wyniosła 95,78 kg, przy średniej masie ich poroża 2,05 kg. Najczęstszymi formami poroża u badanych samców były ósmaki (33,28%) oraz szpicaki (21,43%). Średnia masa tuszy byków w poszczególnych klasach wiekowych wyniosła w I klasie wieku – 89,65 kg, II klasie – 120,29 kg, a w III klasie – 136,62 kg. Masa poroża w poszczególnych klasach wiekowych wynosiła odpowiednio: 1,66 kg, 3,55 kg i 5,90 kg.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2007.pdf

For citation:

MLA Janiszewski, Paweł, et al. "Quality of red deer (Cervus elaphus) stags harvested in the hunting grounds of the Tuchola Forest." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Janiszewski P., Gugołek A., Hanzal V., Kowalska M. (2007). Quality of red deer (Cervus elaphus) stags harvested in the hunting grounds of the Tuchola Forest. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 JANISZEWSKI, Paweł, et al. Quality of red deer (Cervus elaphus) stags harvested in the hunting grounds of the Tuchola Forest. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-5.html