Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 77-88

Andrzej Szczepkowski, Danuta Nicewicz, Piotr Koczoń

Zależność między żywotnością polskich proweniencji buka (Fagus sylvatica L.) i dębu (Quercus robur L.) a składem chemicznym ich drewna

słowa kluczowe: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, lignina, Polska, widma IR, skład chemiczny drewna, witalność drzew, zamieranie
streszczenie: Przeprowadzono badania składu chemicznego drewna bukowego (Fagus sylvatica L.) i dębowego (Quercus robur L.) z drzew witalnych i uszkodzonych. Zarejestrowano i przeanalizowano widma IR ligniny wyodrębnionej z próbek badanego drewna. Żywotność drzew określono na podstawie struktury ugałęzienia górnej części korony według klasyfikacji Roloffa [1989]. Drewno bukowe pozyskane z drzew w wieku 80-145 lat pochodziło z Pomorza i Karpat. Drewno dębowe z drzew w wieku 84-147 lat pochodziło z Podlasia i Wielkopolski. Badane drewno wyrobiono z odziomkowej części kłód. Skład chemiczny drewna, zarówno bukowego, jak i dębowego, pochodzącego z drzew różniących się stopniem żywotności był bardzo zbliżony. Nie zauważono wpływu pochodzenia geograficznego drewna bukowego i dębowego na jego skład chemiczny. Analiza widm IR ligniny z próbek drewna dębowego w zależności od witalności drzew i pochodzenia geograficznego nie wykazała istotnych różnic. Zauważono pewne zróżnicowanie widm IR ligniny w próbkach drewna bukowego w zależności od witalności drzew.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_3_2007.pdf

For citation:

MLA Szczepkowski, Andrzej, et al. "The relationship between tree health and chemical composition of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus robur L.) wood of Polish provenances." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Szczepkowski A., Nicewicz D., Koczoń P. (2007). The relationship between tree health and chemical composition of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus robur L.) wood of Polish provenances. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 SZCZEPKOWSKI, Andrzej, NICEWICZ, Danuta, KOCZOń, Piotr. The relationship between tree health and chemical composition of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus robur L.) wood of Polish provenances. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-8.html