Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 59-70

Jarosław Socha

Ocena wpływu zagęszczenia drzewostanu na kształt przekroju podłużnego strzał sosny pospolitej

słowa kluczowe: wskaźnik zagęszczenia drzewostanu (SDI), liczba kształtu, krzywa morfologiczna, miąższość strzały
streszczenie: W pracy podjęto próbę zbadania wpływu zagęszczenia drzewostanu na kształt strzał sosny pospolitej. Do oceny zagęszczenia drzewostanu zastosowano wskaźnik SDI opracowany przez Reinkego (1933). Przeprowadzone analizy wykazały, że wskaźnik zagęszczenia drzewostanu nie wpływa istotnie na wartości pierśnicowej i właściwych liczb kształtu. Szczegółowa analiza przebiegu krzywej morfologicznej strzały pozwoliła na ustalenie, że zagęszczenie drzewostanu decyduje o kształcie wierzchołkowej części przekroju podłużnego strzały. Drzewa w drzewostanach o mniejszym zagęszczeniu, w porównaniu z silnie zagęszczonymi, charakteryzują się mniejszymi wartościami grubości względnych w wierzchołkowej części strzały, a szczególnie w zakresie od 0,7 do 0,9 wysokości drzewa. Różnice w przebiegu krzywych morfologicznych drzew pochodzących z drzewostanów o różnym zagęszczeniu są jednak istotne jedynie w zakresie od 0,82 do 0,89 wysokości względnej strzały. Zastosowanie wskaźnika zagęszczenia we wzorze empirycznym do kreślania miąższości nie wpływa na zwiększenie jego dokładności.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_4_2007.pdf

For citation:

MLA Socha, Jarosław. "Estimation of the effect of stand density on Scots pine stem form." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Socha J. (2007). Estimation of the effect of stand density on Scots pine stem form. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 SOCHA, Jarosław. Estimation of the effect of stand density on Scots pine stem form. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-6.html