Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 65-77

Łukasz Miłkowski, Piotr Łakomy

Zdolność wzrostu, zasiedlenia i rozkładu drewna izolatu Flammulina velutipes in vitro

słowa kluczowe: Flammulina velutipes, wzrost in vitro, zasiedlenie drewna in vitro, rozkład drewna in vitro
streszczenie: Celem badań było określenie właściwości izolatu F. velutipes, a w szczególności zdolności wzrostu, zasiedlania i rozkładu drewna bukowego, brzozowego i dębowego w trzech temperaturach 4°C, 15°C i 22°C in vitro. Grzybnia saprotrofa rozpoczynała wzrost już po dniu od inokulacji w temperaturze 15°C i 22°C. Średni dzienny przyrost grzybni wynosił 2,2 mm w temperaturze 4°C, 6,7 mm w 15°C i 6 mm w 22°C. Grzybnia rozpoczynała zasiedlanie drewna po czterech dniach od inokulacji. Najintensywniej izolat F. velutipes zasiedlał drewno bukowe w temperaturze 22°C. Izolat F. velutipes rozkładał drewno brzozowe i bukowe w takim samym stopniu w temperaturach 15°C i 22°C, zarówno po trzech, jak i sześciu miesiącach inkubacji. Średnia utrata ciężaru próbek drewna po trzech miesiącach wynosiła od 1,66% dla drewna dębowego inkubowanego w temperaturze 4°C do 8,96% dla drewna brzozowego inkubowanego w temperaturze 22°C, natomiast po sześciu miesiącach utrata ciężaru próbek drewna wynosiła odpowiednio od 5,44% do 15,45%. Najsłabiej badany izolat saprotrofa rozkładał drewno dębowe niezależnie od temperatury i czasu inkubacji. Właściwości tego izolatu co do tempa zasiedlania drewna pniakowego i jego zdolności konkurowania z innymi grzybami środowiska leśnego powinny być sprawdzone w badaniach terenowych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2007.pdf

For citation:

MLA Miłkowski, Łukasz, and Piotr Łakomy. "The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Miłkowski Ł., Łakomy P. (2007). The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 MIłKOWSKI, Łukasz, ŁAKOMY, Piotr. The ability of growth, wood colonization and wood decomposition of Flammulina velutipes isolate in vitro. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-6.html