Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 89-99

Leszek Babiński

Wpływ wstępnej impregnacji na kurczenie się wykopaliskowego drewna dębu suszonego sublimacyjnie

słowa kluczowe: drewno wykopaliskowe, skurcz drewna, impregnacja, suszenie sublimacyjne
streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad kurczeniem się nieznacznie zdegradowanego wykopaliskowego drewna dębu (Quercus sp.) suszonego sublimacyjnie. Przed suszeniem, próbki drewna poddano impregnacji w 10-, 20- i 30-procentowych wodnych roztworach PEG 300, PEG 4000 i sacharozy oraz w mieszaninie obydwu poliglikoli. Zmiany wymiarów drewna w kierunku stycznym, promieniowym i wzdłużnym określano bezpośrednio po liofilizacji, a następnie po sezonowaniu wysuszonych sublimacyjnie próbek – w powietrzu o wilgotności względnej wynoszącej 44 i 70%. Skurcz nieimpregnowanego i impregnowanego drewna dębu suszonego sublimacyjnie był wyraźnie mniejszy niż skurcz materiału suszonego w sposób naturalny (ASET od 49 do 97%, ASER od 39 do 98%).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_4_2007.pdf

For citation:

MLA Babiński, Leszek. "Influence of pre-treatment on shrinkage of freeze-dried archaeological oak-wood." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Babiński L. (2007). Influence of pre-treatment on shrinkage of freeze-dried archaeological oak-wood. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 BABIńSKI, Leszek. Influence of pre-treatment on shrinkage of freeze-dried archaeological oak-wood. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-9.html