Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 25-31

Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka

Zmiany wysokości pięcioletniej uprawy sosnowej w zależności od zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby

słowa kluczowe: wysokość uprawy, sosna zwyczajna, przygotowanie gleby, pozostałości zrębowe
streszczenie: Przeprowadzone badania dotyczyły wpływu zastosowania różnych metod zagospodarowania pozostałości zrębowych i sposobów przygotowania gleby na zmiany wysokości pięcioletniej uprawy sosnowej. Na wysokość uprawy wpływają istotnie zarówno metody zagospodarowania pozostałości, jak i sposoby przygotowania gleby. Spośród pięciu zastosowanych metod postępowania z pozostałościami zrębowymi najkorzystniejsze okazały się metody polegające na rozdrobnieniu pozostałości zrębowych i zmieszaniu ich z wierzchnią warstwą gleby mineralnej oraz na pozostawieniu resztek pozrębowych w całości na powierzchni. Z kolei najlepszym sposobem przygotowania gleby pod względem wysokości uprawy było wyoranie bruzd pługiem dwuodkładnicowym z jednoczesnym ich spulchnieniem pogłębiaczem.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2007.pdf

For citation:

MLA Gornowicz, Roman, et al. "Height changes of a five-year old pine plantation depending on the method of management of cutting residues and way of soil preparation." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Gornowicz R., Pilarek Z., Gałązka S. (2007). Height changes of a five-year old pine plantation depending on the method of management of cutting residues and way of soil preparation. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 GORNOWICZ, Roman, PILAREK, Zenon, GAłąZKA, Stanisław. Height changes of a five-year old pine plantation depending on the method of management of cutting residues and way of soil preparation. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-3.html