Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 29-47

Dominik Kochanowski, Bartłomiej Bednarz

Chronologie słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), sosny czarnej (P. nigra Arnold) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ze Słowińskiego Parku Narodowego i lasów przyległych

słowa kluczowe: dendrochronologia, sosna, olsza, temperatura, opady, gradacja brudnicy mniszki
streszczenie: Opracowano chronologie słojów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i czarnej (P. nigra Arnold) z siedliska boru suchego oraz boru mieszanego świeżego, a także olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) z olsu w Słowińskim Parku Narodowym i lasach przyległych (Nadl. Damnica). Latami wskaźnikowymi negatywnymi dla sosen były: 1940, 1956, 1976 i 1996 r., a pozytywnymi 1946, 1957 i 1989 r. U olszy czarnej depresje przyrostowe wystąpiły w latach 1997 i 1998. Szerokości słojów rocznych obu gatunków sosen korelowały pozytywnie ze średnią miesięczną temperaturą powietrza w lutym i marcu, a w wypadku opadów nie stwierdzono jednoznacznego związku przyrost/opad. W kilku przypadkach istotne statystycznie współczynniki opisujące związek przyrostu z opadem przyjmowały wartości ujemne u sosny czarnej z siedliska boru mieszanego świeżego oraz u olszy czarnej z olsu. Depresje przyrostowe występujące u obu gatunków sosen w latach 1981-1983 były następstwem gradacji brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.), natomiast olsza czarna nie była obiektem żerowania foliofaga. W okresie gradacji u obu gatunków sosny zanotowano istotny pozytywny związek przyrost/opad miesiąca lipca.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2007.pdf

For citation:

MLA Kochanowski, Dominik, and Bartłomiej Bednarz. "Tree ring chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), black pine (P. nigra Arnold), and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) from the Słowiński National Park and neighbouring forests." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Kochanowski D., Bednarz B. (2007). Tree ring chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), black pine (P. nigra Arnold), and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) from the Słowiński National Park and neighbouring forests. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 KOCHANOWSKI, Dominik, BEDNARZ, Bartłomiej. Tree ring chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), black pine (P. nigra Arnold), and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) from the Słowiński National Park and neighbouring forests. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-4.html