Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 167–175

Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Włodzimierz Stempski

Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ

słowa kluczowe: uprawa sosnowa, przygotowanie gleby, wysokość, powierzchnia zrębowa, utylizacja pozostałości zrębowych
streszczenie:

Celem badań było określenie wpływu wybranych metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na parametr wysokości 7-letniego młodnika sosnowego. Prace terenowe przeprowadzono we wrześniu 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik. Analizą objęto trzy sposoby utylizacji pozostałości zrębowych (całkowite uprzątnięcie pozostałości; pozostawienie cienkich gałęzi z igliwiem i pozyskanie grubych; rozdrobnienie wszystkich gałęzi) oraz trzy sposoby przygotowania gleby (naoranie wałków; darcie pasów frezem leśnym; orka pługiem LPZ-75). W efekcie analiz stwierdzono statystycznie istotny wpływ badanych metod przygotowania gleby oraz interakcji metod przygotowania gleby i sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na wysokość 7-letnich sosen. Nie stwierdzono statystycznego wpływu sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na wysokość 7-letniej uprawy. Optymalnym wariantem dla wysokości młodnika sosnowego okazało się połączenie orki pługiem LPZ-75 z uprzątnięciem pozostałości zrębowych. Najniższe średnie wartości dla wysokości odnotowano w wariancie darcia pasów frezem leśnym oraz pozostawienia cienkich gałęzi i pozyskania grubych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/18_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18

For citation:

MLA Jakubowski, Jakub, et al. "WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ [HEIGHT OF A SEVEN-YEAR OLD SCOTS PINE PLANTATION IN FRESH CONIFEROUS FOREST SITE TYPE DEPENDING ON DIFFERENT METHODS OF SITE PREPARATION]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
APA (2020). WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ [HEIGHT OF A SEVEN-YEAR OLD SCOTS PINE PLANTATION IN FRESH CONIFEROUS FOREST SITE TYPE DEPENDING ON DIFFERENT METHODS OF SITE PREPARATION]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
ISO 690 JAKUBOWSKI, Jakub, GORNOWICZ, Roman, STEMPSKI, Włodzimierz. WYSOKOŚĆ 7-LETNIEJ UPRAWY SOSNOWEJ NA SIEDLISKU BORU ŚWIEŻEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ZRĘBOWEJ [HEIGHT OF A SEVEN-YEAR OLD SCOTS PINE PLANTATION IN FRESH CONIFEROUS FOREST SITE TYPE DEPENDING ON DIFFERENT METHODS OF SITE PREPARATION]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.18
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-18.html