Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 233-242

Hubert Codrow1,2, Robert Kamieniarz1, Marek Panek3

1Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Lutówko
3
Polski Związek Łowiecki, Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu

STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE

słowa kluczowe: sarna europejska, masa ciała, masa i forma poroża, odstrzał selektywny, środowisko
streszczenie:

Analizowano różnice w strukturze wiekowej, masie ciała oraz masie i formie poroża samców saren pozyskanych w drugiej dekadzie XXI wieku na dwóch terenach o różnej lesistości. Rogacze pozyskano zgodnie z zasadami selektywnego odstrzału, które obowiązywały w Polsce w latach 2009–2017. W łowiskach leśnych intensywność odstrzału młodych i średniowiekowych samców była taka sama (41%), natomiast w łowiskach
polnych najintensywniej strzelano osobniki średniowiekowe (48%). Na terenie leśnym pozyskiwano najczęściej widłaki (41%) i rogacze o nierozwidlonym porożu (34%), a na terenie polnym głównie szóstaki (49%) i widłaki (37%). W rejonie leśnym masa ciała wzrastała między osobnikami młodymi a średniowiekowymi, natomiast w łowiskach polnych także między średniowiekowymi i starszymi. Prawdopodobnie wynikało to
z lepszych warunków żerowych na terenach polnych. Masa poroża w obu terenach wzrastała tylko między rogaczami młodymi i średniowiekowymi, a tymczasem kulminacja rozwoju parostków następuje w Polsce u osobników starszych. Selektywny odstrzał samców na badanych terenach można więc uznać za wadliwy. Wprowadzając zmiany, warto wykorzystać wyniki z tej pracy, wskazujące na średnią masę tuszy większą
u osobników z bardziej rozbudowanym porożem. Ochronę najmocniejszych samców młodych i średniowiekowych można więc osiągnąć przez ograniczenie odstrzału szóstaków. Takie zmiany są pożądane ze względu na przeciwny kierunek nowelizacji zasad odstrzału selektywnego wprowadzonej w Polsce w roku 2018, co ułatwia odstrzał rogaczy z parostkami szóstaka w wieku od 2. do 5. roku życia.
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/25_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25

For citation:

MLA Codrow, Hubert, et al. "STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE [THE AGE STRUCTURE, BODY WEIGHT AND ANTLER CHARACTERISTICS OF MALE ROE DEER CAPREOLUS C. CAPREOLUS HARVESTED IN FOREST AND AGRICULTURAL AREAS IN WESTERN POLAND]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
APA Codrow, H., Kamieniarz, R., Panek, M. (2020). STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE [THE AGE STRUCTURE, BODY WEIGHT AND ANTLER CHARACTERISTICS OF MALE ROE DEER CAPREOLUS C. CAPREOLUS HARVESTED IN FOREST AND AGRICULTURAL AREAS IN WESTERN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
ISO 690 CODROW, Hubert, KAMIENIARZ, Robert, PANEK, Marek. STRUKTURA WIEKU, MASA CIAŁA I CHARAKTERYSTYKA POROŻA SAMCÓW SAREN CAPREOLUS C. CAPREOLUS POZYSKANYCH W ŁOWISKACH LEŚNYCH I POLNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE [THE AGE STRUCTURE, BODY WEIGHT AND ANTLER CHARACTERISTICS OF MALE ROE DEER CAPREOLUS C. CAPREOLUS HARVESTED IN FOREST AND AGRICULTURAL AREAS IN WESTERN POLAND]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.25
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-25.html