Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 217-224

Wojciech Pusz1, Katarzyna Patejuk1, Agata Kaczmarek-Pieńczewska1, Maciej Romański2

1Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Poland
2
Wigierski Park Narodowy, Poland

PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM

słowa kluczowe: Impatiens parviflora, jeleń europejski, Wigierski Park Narodowy, mykobiota, grzyby saprotroficzne, fitopatogeny
streszczenie:

Wstęp. Od wielu lat prowadzone są badania nad występowaniem i biologią niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC.) w Wigierskim Parku Narodowym. Badany jest wpływ tego inwazyjnego gatunku na elementy siedliska, właściwości gleby, a w ostatnich latach prace badawcze mają na celu określenie presji środowiska na ten gatunek. Jest bowiem możliwe, że populację I. parviflora mogą ograniczać czynniki biotyczne – fitofagi czy grzyby patogeniczne, ale także jeleniowate.
Celem pracy było określenie i poznanie zjawiska żerowania jelenia europejskiego w łanach niecierpka drobnokwiatowego w Wigierskim Parku Narodowym, a także analiza mykologiczna uszkodzonych tkanek.
Materiał i metody. Badania prowadzono na 25 stanowiskach badawczych zlokalizowanych w Wigierskim Parku Narodowym. Z zastosowaniem kamer termowizyjnych oceniano stopień zgryzania niecierpka drobnokwiatowego przez jelenie oraz wykonano analizę mykologiczną tkanek uszkodzonych przez zwierzęta.
Wyniki i konkluzje. Niecierpek drobnokwiatowy (I. parviflora) jest zgryzany przez jelenie i może być jednym z elementów jego bazy pokarmowej w siedliskach borowych. Jest to pierwszy opisany i udowodniony przypadek w literaturze. Uzyskane wyniki można uznać za wyniki wstępne – badania będą prowadzone nadal, na szerszą skalę. W trakcie analizy mykologicznej zgryzów wyizolowano łącznie siedem taksonów
grzybów. Największym udziałem – prawie 80-procentowym charakteryzował się Alternaria alternata. Niższym cechował się Fusarium sambucinum, stanowiąc ponad 5% wyosobnionych grzybów. Pozostałe rodzaje i gatunki grzybów miały udział po około 3%.
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/23_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23

For citation:

MLA Pusz, Wojciech, et al. "PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM [INFORMATION CONCERNING DEER (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) NIBBLING ON SMALL BALSAM (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) IN THE WIGRY NATIONAL PARK]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
APA Wojciech Pusz1, Katarzyna Patejuk1, Agata Kaczmarek-Pieńczewska1, Maciej Romański2 (2020). PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM [INFORMATION CONCERNING DEER (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) NIBBLING ON SMALL BALSAM (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) IN THE WIGRY NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
ISO 690 PUSZ, Wojciech, et al. PRZYCZYNEK DO POZNANIA ZJAWISKA ZGRYZANIA NIECIERPKA DROBNOKWIATOWEGO (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) PRZEZ JELENIA EUROPEJSKIEGO (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM [INFORMATION CONCERNING DEER (CERVUS ELAPHUS ELAPHUS L.) NIBBLING ON SMALL BALSAM (IMPATIENS PARVIFLORA DC.) IN THE WIGRY NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.23
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-23.html