Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (1) 2020 strony: 23–33

Marlena Baranowska, Robert Korzeniewicz

Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew

słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, podszyt, przebudowa drzewostanów, Fagus sylvatica, Prunus serotina
streszczenie:

Wstęp. Czeremcha amerykańska jest gatunkiem inwazyjnym w polskich lasach i konkuruje o zasoby siedliska m.in. z bukiem zwyczajnym.

Cel badań i metody. Celem pracy było zbadanie oddziaływania między czeremchą a bukiem w różnych warunkach świetlnych i różnych wariantach zmieszania. Przyjęto, że buki będą lepiej przystosowane do wzrostu w warunkach ocienienia niż czeremcha, która osiągnie przewagę nad bukiem w pełnym świetle. Przy większym dostępie światła czeremchy będą zacieniać buki. Wysokości, średnice i przyrosty drzewek w wariantach bez konkurencji będą różniły się od wariantów z konkurencją.

Wyniki. Czeremcha charakteryzowała się intensywnym przyrostem we wszystkich wariantach oświetlenia. Buk przegrał konkurencję o światło z czeremchą w każdym wariancie. Buki i czeremchy miały większe przyrosty wysokości w wariantach jednogatunkowych niż w kombinacjach dwóch wymienionych powyżej gatunków.

Podsumowanie. Najniższy przyrost czeremch odnotowano w wariancie z dwoma sadzonkami buka, co świadczy o możliwości wykorzystania podszytu bukowego do ograniczenia przyrostu czeremchy. Oświetlenie, zagęszczenie i forma zmieszania wpływały na przyrost wysokości i grubości badanych roślin.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3

For citation:

MLA Baranowska, Marlena, and Robert Korzeniewicz. "Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew [Competition for light between Beech tree and Black cherry in the first year of life of trees]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.1 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
APA (2020). Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew [Competition for light between Beech tree and Black cherry in the first year of life of trees]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
ISO 690 BARANOWSKA, Marlena, KORZENIEWICZ, Robert. Konkurencja o światło między bukiem zwyczajnym a czeremchą amerykańską w pierwszym roku życia drzew [Competition for light between Beech tree and Black cherry in the first year of life of trees]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue1/abstract-3.html