Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 105–112

Marek Wieruszewski, Adrian Trociński, Jakub Kawalerczyk

Department of Wood-based Materials, Poznań University of Life Sciences

WPŁYW DOBORU SUROWCA SOSNOWEGO NA WSKAŹNIKI PRZETARCIA

słowa kluczowe: sosna, wydajność materiałowa, proces przetarcia, wymiary
streszczenie:

Wstęp. Do badań wykorzystano drewno sosnowe (Pinus sylvestris L.) w postaci wielkowymiarowego drewna okrągłego charakteryzującego się klasą jakości WC0. To podstawowy surowiec przetwarzany w krajowej produkcji tartacznej.
Materiał i metody. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu wymiarów drewna okrągłego na wskaźniki wydajności materiałowej. Modelowe drewno okrągłe wielkogabarytowe zostało przetworzone na kłody. Ponadto otrzymane kłody zostały przetarte w celu uzyskania z nich tarcicy w docelowym zastosowaniu jako materiał prefabrykowany.
Wyniki. W pracy zaprezentowano wyniki począwszy od manipulowania kłodami, a skończywszy na ich piłowaniu i wytwarzaniu produktów końcowych.
Wnioski. Na podstawie przedstawionych wyników stwierdzono, że zarówno dobór surowca, jak i zastosowana technologia są istotnymi czynnikami wpływającymi na wskaźniki efektywności materiałowej w procesie wielkogabarytowego piłowania drewna okrągłego. Badania wykazały wzrost wskaźników wydajności przy obróbce kłód o mniejszych średnicach. Wskaźnik ten wynika z założeń prefabrykacji.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11

For citation:

MLA Wieruszewski, Marek, et al. "THE EFFECT OF RAW MATERIAL SELECTION ON MATERIAL EFFICIENCY INDICATORS IN LARGE-SIZED ROUNDWOOD PROCESSING." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
APA (2020). THE EFFECT OF RAW MATERIAL SELECTION ON MATERIAL EFFICIENCY INDICATORS IN LARGE-SIZED ROUNDWOOD PROCESSING. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
ISO 690 WIERUSZEWSKI, Marek, TROCIńSKI, Adrian, KAWALERCZYK, Jakub. THE EFFECT OF RAW MATERIAL SELECTION ON MATERIAL EFFICIENCY INDICATORS IN LARGE-SIZED ROUNDWOOD PROCESSING. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.11
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-11.html