Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 199-205

Adam Młynarczyk1,2, Grzegorz Jankowiak1, Sławomir Królewicz2, Jan Piekarczyk2

1Wydziałowa Pracownia Komputerowa, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
2
Pracownia Teledetekcji Środowiska i Gleboznawstwa, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

CHARAKTERYSTYKI SPEKTRALNE LIŚCI KASZTANOWCA BIAŁEGO (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ZAATAKOWANEGO PRZEZ SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA (CAMERARIA OHRIDELLA)

słowa kluczowe: kasztanowiec biały, szrotówek kasztanowcowiaczek, krzywe spektralne, NDVI
streszczenie:

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) to szkodnik atakujący kasztanowca białego na terenie Europy, powodujący utratę miękiszu asymilacyjnego. Szybkie rozprzestrzenianie się umożliwiają szkodnikowi sprzyjające warunki środowiskowe oraz niewielka liczba naturalnych wrogów. W pracy przedstawiono możliwość pozyskania informacji o stopniu porażenia fragmentów listków przez szkodnika na podstawie analizy krzywych odbicia spektralnego rejestrowanego za pomocą czujnika kontaktowego w zakresie optycznym widma. Określono charakterystyki spektralne fragmentów listków o różnym stopniu porażenia przez szkodnika oraz obliczono wartości wskaźników roślinności NDVI850,650 oraz NDVI850,720, z których drugi wykazywał silniejszą zależność ze stopniem porażenia fragmentów listków (R2 na poziomie 0,88). Wyniki wskazują na duże możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych w ocenie i monitoringu stanu zdrowotnego kasztanowców.
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/21_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21

For citation:

MLA Młynarczyk, Adam, et al. "SPECTRAL CHARACTERISTICS OF HORSE CHESTNUT (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) LEAVES ATTACKED BY THE HORSE CHESTNUT LEAF MINER (CAMERARIA OHRIDELLA)." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
APA Adam Młynarczyk, A., Jankowiak, G., Królewicz, S., Piekarczyk, J. (2020). SPECTRAL CHARACTERISTICS OF HORSE CHESTNUT (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) LEAVES ATTACKED BY THE HORSE CHESTNUT LEAF MINER (CAMERARIA OHRIDELLA). Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
ISO 690 MłYNARCZYK, Adam, et al. SPECTRAL CHARACTERISTICS OF HORSE CHESTNUT (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) LEAVES ATTACKED BY THE HORSE CHESTNUT LEAF MINER (CAMERARIA OHRIDELLA). Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.21
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-21.html