Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 243–250

Zbigniew Filipek1 2

1Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Wydział Ochrony Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie

DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019

słowa kluczowe: strzygonia choinówka, Panolis flammea, gradacja, zwalczanie, sosna, Pinus, szkodnik pierwotny, RDLP Wrocław
streszczenie:

W pracy omówiono występowanie i zwalczanie strzygoni choinówki Panolis flammea (Den. et Schiff.) na terenie południowo-zachodniej Polski w okresie powojennym. Obecnie analizowany obszar jest administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu. Po II wojnie światowej kilkukrotnie występowały tam masowe pojawy P. flammea, a w latach 1950–1970 cztery gradacje. Po spokojniejszym okresie 1970–2000 ponownie powstało zagrożenie i konieczne były zabiegi ograniczania liczebności owadów. Ponieważ na analizowanym obszarze co jakiś czas dochodzi do wzmożonego występowania strzygoni choinówki, interesujące są czynniki wpływające na masowe pojawy tego foliofaga. Dlatego opisano warunki siedliskowo-drzewostanowe powierzchni, na których stwierdzono silne zagrożenie i prowadzono akcje chemicznego ograniczania liczebności strzygoni. Z uwagi na dostępność badania przeprowadzono na podstawie danych z ostatnich 22 lat. Stwierdzono, że do rozwoju strzygoni choinówki dochodziło najsilniej w drzewostanach w wieku 30–87 lat, o bonitacji od Ia do III i zadrzewieniu od 0,7 do 1,0, rosnących na siedliskach boru świeżego (Bśw), boru mieszanego świeżego (BMśw) oraz w jednym przypadku boru mieszanego wilgotnego (BMw).
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/26_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26

For citation:

MLA Filipek, Zbigniew. "DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019 [STAND AND HABITAT PARAMETERS OF PINE BEAUTY MOTH (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) APPERANCE ON THE AREA OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF THE STATE FORESTS IN WROCŁAW IN THE YEARS 1998–2019]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
APA Filipek, Z. (2020). DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019 [STAND AND HABITAT PARAMETERS OF PINE BEAUTY MOTH (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) APPERANCE ON THE AREA OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF THE STATE FORESTS IN WROCŁAW IN THE YEARS 1998–2019]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
ISO 690 FILIPEK, Zbigniew. DRZEWOSTANOWO-SIEDLISKOWE PARAMETRY WYSTĘPOWANIA STRZYGONI CHOINÓWKI (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 1998–2019 [STAND AND HABITAT PARAMETERS OF PINE BEAUTY MOTH (PANOLIS FLAMMEA DEN. ET SCHIFF.) APPERANCE ON THE AREA OF THE REGIONAL DIRECTORATE OF THE STATE FORESTS IN WROCŁAW IN THE YEARS 1998–2019]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-26.html