Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 153–158

Marta Bełka, Jolanta Behnke-Borowczyk

Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH

słowa kluczowe: solaryzacja gleby, IPM, szkółki leśne, patogeny glebowe, ochrona roślin
streszczenie:

Chemiczne środki ochrony roślin są stosowane w szkółkarstwie leśnym w celu zapewnienia ochrony hodowanym młodym drzewom. Jednak długotrwałe i niepoprawne ich wykorzystywanie może doprowadzić do niepożądanych zmian w mikrobiocie gleby. Metody takie, jak płodozmian, kontrola biologiczna, środki grzybobójcze czy hodowla pod kątem odporności na choroby nie umożliwiają pełnej kontroli nad wszystkimi czynnikami chorobotwórczymi roślin występującymi w danej szkółce. Solaryzacja to hydrotermalny proces odkażania gleby, odbywający się poprzez pasywne ogrzewanie słoneczne. Zachodzi przez połączenie fizycznych, chemicznych i biologicznych mechanizmów i dorównuje skutecznością metodom chemicznej dezynfekcji gleb. Promieniowanie słoneczne, działające na odpowiednio przygotowaną powierzchnię, może przyczynić się w znacznym stopniu do redukcji lub całkowitej eliminacji patogenów oraz szkodników, w tym bakterii, grzybów i nicieni. Każda nowa metoda wzbogaca i tak mocno ograniczony arsenał metod kontroli patogenów w szkółkach leśnych. Praca ma na celu przybliżenie czytelnikom pozytywnych i negatywnych stron procesu solaryzacji oraz możliwości jego zastosowania w praktyce.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/16_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16

For citation:

MLA Bełka, Marta, and Jolanta Behnke-Borowczyk. "SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH [SOLARIZATION AS A METHOD OF COMBATING SOIL PATHOGENS IN FOREST NURSERIES]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
APA (2020). SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH [SOLARIZATION AS A METHOD OF COMBATING SOIL PATHOGENS IN FOREST NURSERIES]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
ISO 690 BEłKA, Marta, BEHNKE-BOROWCZYK, Jolanta. SOLARYZACJA JAKO METODA ZWALCZANIA PATOGENÓW GLEBOWYCH W SZKÓŁKACH LEŚNYCH [SOLARIZATION AS A METHOD OF COMBATING SOIL PATHOGENS IN FOREST NURSERIES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.16
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-16.html