Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 85-93

Kamila Płońska-Kaczor1, Piotr Łakomy2

1Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Fitopatologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ mieszaniny metabolitów Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich na wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro

słowa kluczowe: Phlebiopsis gigantea, Heterobasidion spp., metabolity wtórne, ochrona biologiczna
streszczenie:

Wstęp. Ochrona biologiczna przed hubą korzeni wykorzystuje naturalne zdolności antagonistyczne grzyba saprotroficznego  Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich.

Celem badań było określenie wpływu metabolitów P. gigantea na wzrost grzybni trzech występujących w Polsce gatunków Heterobasidion.

Metodyka. Do badań użyto dziewięć izolatów Heterobasidion oraz trzy izolaty P. gigantea.

Wyniki. Metabolity wtórne saprotrofa najsilniej wpływały na ograniczanie wzrostu grzybni H. annosum i H. parviporum, najsłabiej natomiast na grzybnię H. abietinum. Analiza wariancji wykazała istotne różnice pomiędzy średnią wielkością grzybni w poszczególnych kombinacjach doświadczenia (P<0,00001), a na podstawie testu Tukeya można wyróżnić 8 grup homogenicznych oddziaływania metabolitów izolatów P. gigantea na poszczególne izolaty Heterobasidion.

Wnioski. Stwierdzono, że metabolity wtórne izolatów P. gigantea w stopniu zróżnicowanym ograniczają wzrost grzybni Heterobasidion spp. in vitro.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9

For citation:

MLA Płońska-Kaczor, Kamila, and Piotr Łakomy. "The effect of a mixture of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich metabolites on mycelium growth of Heterobasidion spp. in vitro." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
APA (2020). The effect of a mixture of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich metabolites on mycelium growth of Heterobasidion spp. in vitro. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
ISO 690 PłOńSKA-KACZOR, Kamila, ŁAKOMY, Piotr. The effect of a mixture of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich metabolites on mycelium growth of Heterobasidion spp. in vitro. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.9
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-9.html