Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 225–231

Jarosław Szaban, Mariola Kornas

Katedra Użytkowania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego
7
1A,
6
0-
6

2

5
Poznań

słowa kluczowe: drewno wielkowymiarowe, dłużyce, kłody, klasa jakości, manipulacja
streszczenie:

Celem pracy było przeprowadzenie analizy wpływu sposobu manipulacji na zmiany w zakresie miąższości,klas jakości i wartości topolowego surowca drzewnego. Wpływ został określony na podstawie pomiarów wykonanych na 50 topolach osikach   ozyskanych w wariancie dłużyc. Następnie hipotetycznie podzielono dłużyce na kłody w czterech wariantach: 3-metrowych, 4-metrowych, 5-metrowych oraz 6-metrowych. Sortymenty pozostałe po manipulacji na kłody zaklasyfikowano jako drewno  redniowymiarowe odpowiednio S2 lub S4. Materiał do badań pozyskano z terenu Nadleśnictwa Czarnobór. W wyniku manipulacji surowca topolowego w postaci dłużyc na kłody nastąpiła zmiana udziału klas jakości i przesunięcie części surowca do klas wyższych. Nie wpłynęło to jednak na zwiększenie wartości surowca. Podział pozyskanych dłużyc na kłody spowodował zmniejszenie łącznej wartości surowca drzewnego. Spadek wartości był tym większy, im większa była długość kłód i zawierał się w przedziale od 8,85% dla kłód 3-metrowych do 18,47% dla kłód 6-metrowych. Zaobserwowano również zmniejszenie miąższości kłód w stosunku do dłużyc, z których je pozyskano. Na podstawie zrealizowanych badań wykazano, że najkorzystniejszą formą są dłużyce ze względu na miąższość, udział klas jakości oraz wartość surowca drzewnego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/24_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24

For citation:

MLA Szaban, Jarosław, and Mariola Kornas. " [CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
APA Szaban, J., Kornas, M. (2020). [CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
ISO 690 SZABAN, Jarosław, KORNAS, Mariola. [CHANGES IN VOLUME, GRADE AND VALUE IN POPLAR TIMBER DEPENDING ON TIMBER SIZE VARIANTS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.24
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-24.html