Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 95–103

Anna K. Kowalczyk1, Adam Borowicz2, Dariusz J. Gwiazdowicz1

1Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE

słowa kluczowe: łowiectwo, konflikty z myśliwymi, ekoaktywiści, etyka łowiecka, Polski Związek Łowiecki
streszczenie:

Współczesne łowiectwo wywołuje w społeczeństwie wiele kontrowersji i zróżnicowanych opinii. Z jednej strony odrzucenie, a nawet czynną agresję, a z drugiej strony zrozumienie i aprobatę spełnianych funkcji. Nadrzędnym celem badań było zdefiniowanie problemów łączących się z łowiectwem i wypracowaniem propozycji konkretnych rozwiązań. W celu uzyskania wiedzy o kształtujących się opiniach i postawach wobec myśliwych przeprowadzono cykl badań ankietowych, którymi objęto kilkaset osób. Uzyskane rezultaty wskazują na obszary ocen pozytywnych, zbieżnych wobec łowiectwa i na obszary ocen negatywnych. Odpowiedzi na pytanie o etykę łowiecką i o pozytywne motywy uprawiania łowiectwa okazały się wysoce różnicujące w grupach osób młodych. W mediach społecznościowych aktywność myśliwych często jest oceniana bardzo krytycznie. Istnieją przesłanki, by uznać, że podstawą opinii krytycznych jest brak wiedzy o łowiectwie i bardzo spolaryzowane emocjonalnie podejście do problemów świata przyrody. Istotnym elementem zrozumienia funkcji współczesnego łowiectwa jest wiarygodność myśliwych sankcjonowana przestrzeganiem prawa zwyczajowego i etyki – tradycji myśliwskich – oraz prawa stanowionego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10

For citation:

MLA Kowalczyk, Anna K., et al. "OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE [EVALUATION OF HUNTING ACTIVITIES BY SELECTED SOCIAL GROUPS]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
APA (2020). OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE [EVALUATION OF HUNTING ACTIVITIES BY SELECTED SOCIAL GROUPS]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
ISO 690 KOWALCZYK, Anna K., BOROWICZ, Adam, GWIAZDOWICZ, Dariusz J.. OCENA AKTYWNOŚCI MYŚLIWYCH PRZEZ WYBRANE GRUPY SPOŁECZNE [EVALUATION OF HUNTING ACTIVITIES BY SELECTED SOCIAL GROUPS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.10
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-10.html