Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 187–198

Mariusz R. Szczepański

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Poland

POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA

słowa kluczowe: inwentaryzacja, pomniki przyrody, Nadleśnictwo Lipka
streszczenie:

Wstęp. Nadleśnictwo Lipka jest położone w północno-zachodniej części Polski. W 2019 roku zaktualizowano dane o pomnikach przyrody. W Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody na badanym obszarze figuruje 21 pomników przyrody, w tym 20 pojedynczych drzew i jedna grupa.
Materiał i metody. Pomierzono obwody i wysokości, określono stan zdrowotny drzew pomnikowych oraz ich położenie geograficzne (GPS).
Wyniki. Zinwentaryzowano 23 pomniki przyrody: 22 pojedyncze drzewa i jedną aleję grabową. Obwody  pomierzonych drzew wynoszą od 29 cm do 715 cm, a wysokości od 2 m do 35 m. Stan zdrowotny pomników przyrody jest w większości średni.
Wnioski. Najwięcej chronionych drzew znajduje się w zabytkowym parku dworskim w Małym Buczku. Ubyło pomników przyrody w stosunku do lat ubiegłych. Najokazalszym chronionym drzewem jest dąb szypułkowy o obwodzie ponad 700 cm.
 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/20_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20

For citation:

MLA Szczepański, Mariusz R.. "POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA [NATURAL MONUMENTS IN THE LIPKA FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
APA Szczepański, M. R. (2020). POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA [NATURAL MONUMENTS IN THE LIPKA FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
ISO 690 SZCZEPAńSKI, Mariusz R.. POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE LIPKA [NATURAL MONUMENTS IN THE LIPKA FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-20.html