Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (4) 2020 strony: 207–216

Marlena Baranowska1, Stefan Panka2, Robert Korzeniewicz1, Radosław Roszak3, Miłosz Włodarczak3, Bartłomiej Meres4

1Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
2
Krajowe Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde, Germany
3
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
4
Arboretum Leśne w Zielonce, Poland

WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE

słowa kluczowe: Thuja plicata, gatunki obce, introdukcja, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
streszczenie:

Wstęp. Thuja plicata jest jednym z gatunków obcych występujących w polskich lasach, którego nie zaliczamy do roślin inwazyjnych. Najwięcej powierzchni z tym gatunkiem występuje w Puszczy Zielonce. Celem badań było określenie aktualnego stanu żywotników olbrzymich w Puszczy Zielonce oraz wskazanie ich potencjału produkcyjnego.
Materiały i metody. Obserwacje i pomiary T. plicata przeprowadzono w kwietniu 2018 roku w Puszczy Zielonce w leśnictwie Stęszewko w oddziale 121 (52°32’15,72”N, 17°8’40,92”E). Wykonano pomiary: wysokości, pierśnicy, określono stanowisko biosocjalne drzew. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą testu Kruskala-Wallisa.
Wyniki pokazały, że w strukturze biosocjalnej dominowały drzewa II klasy Krafta. Stwierdzono porażenie żywotników hubą korzeni. Średnia wysokość wszystkich drzew wynosiła 25,3 m, a pierśnica 36,6 cm. Najwyższe drzewo osiągnęło 33,7 m wysokości, a najgrubsze 73,0 cm pierśnicy.
Wnioski. Dokładne porównanie wyników z wcześniejszymi danymi było utrudnione, ponieważ nie zachowała się wcześniejsza numeracja drzew. Wykazano jednak, że żywotnik olbrzymi jest gatunkiem wysokoprodukcyjnym. Obecnie konieczne jest prowadzenie badań nad skutkami ich introdukcji i sposobami poprawy ich produkcyjności ze względu na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i ewentualną koniecznością oparcia produkcji drewna również na gatunkach obcych. Pamiętając, że drewno jest surowcem odnawialnym, należy wzbogacać wiedzę dotyczącą gatunków obcych, które uzupełniałyby produkcję drewna i jednocześnie nie wpływałaby istotnie na różnorodność biologiczną rodzimych ekosystemów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/22_4_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22

For citation:

MLA Baranowska, Marlena, et al. "WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE [SELECTED CLUMPS OF THE WESTERN RED CEDAR IN THE ZIELONKA FOREST]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.4 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
APA Baranowska, M., Panka, S., Korzeniewicz, R., Roszak, R., Włodarczak, M., Meres, B. (2020). WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE [SELECTED CLUMPS OF THE WESTERN RED CEDAR IN THE ZIELONKA FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
ISO 690 BARANOWSKA, Marlena, et al. WYBRANE KĘPY ŻYWOTNIKA OLBRZYMIEGO W PUSZCZY ZIELONCE [SELECTED CLUMPS OF THE WESTERN RED CEDAR IN THE ZIELONKA FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.4.22
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue4/abstract-22.html