Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (1) 2020 strony: 35–42

Stanisław Parzych1, Agnieszka Mandziuk1, Sebastian Dawidowski2

1Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Nadleśnictwo Radom

Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych

słowa kluczowe: Drewno energetyczne, biomasa ogrodnicza, pozostałości leśne
streszczenie:

Biomasa drzewna jest bardzo ważna w bilansie energetycznym kraju. W roku 2014 76% energii uzyskiwanej z OZE w Polsce pochodziło z biomasy, a zwłaszcza z drewna. Głównym miejscem powstawania biomasy drzewnej jest właśnie leśnictwo i rolnictwo. Celem pracy było porównanie możliwości pozyskania biomasy drzewnej z sadów jabłoniowych i lasów państwowych w kontekście wykorzystania jej do celów energetycznych na przykładzie powiatu grójeckiego oraz Nadleśnictwa Grójec. Zawarte dane prezentują biomasę pochodzącą z cięć w sadach oraz likwidacji sadów jabłoniowych, a w przypadku leśnictwa są to sortymenty M2 i S4. Dane użyte w pracy pochodzą z różnych źródeł statystycznych oraz publikowanych prac naukowych. Na podstawie dokonanych wyliczeń stwierdzono, że z sadów jabłoniowych zlokalizowanych na terenie badanego obiektu można pozyskać 55,8 tys. m3 drewna. Z kolei w Nadleśnictwie Grójec w roku 2014 sprzedano 20,6 tys. m3 drewna opałowego, a dalsze 3,3 tys. m3, które można było również pozyskać, pozostało w lesie. Sprzedaż drewna opałowego w Nadleśnictwie Grójec wykazywało systematyczny wzrost w badanym okresie 2005–2014.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4

For citation:

MLA Parzych, Stanisław, et al. "Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych [Fruit farming as an alternative to forestry in harvesting of wood biomass for the energy]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.1 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
APA (2020). Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych [Fruit farming as an alternative to forestry in harvesting of wood biomass for the energy]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
ISO 690 PARZYCH, Stanisław, MANDZIUK, Agnieszka, DAWIDOWSKI, Sebastian. Sadownictwo jako alternatywa dla leśnictwa w pozyskaniu biomasy drzewnej do celów energetycznych [Fruit farming as an alternative to forestry in harvesting of wood biomass for the energy]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.4
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue1/abstract-4.html