Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 113–119

Robert Kuźmiński, Krzysztof Wojtkowski

Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA

słowa kluczowe: Porównano dwie metody jesiennych poszukiwań larw zasnuj świerkowych – obecnie obowiązującą, w której kontrola jest prowadzona pod okapem ośmiu drzew na powierzchni kontrolnej na podokapówkach o wymiarach 0,25×0,25 m i poprzednią, w której poszukiwania wyk
streszczenie:

Porównano dwie metody jesiennych poszukiwań larw zasnuj świerkowych – obecnie obowiązującą, w której kontrola jest prowadzona pod okapem ośmiu drzew na powierzchni kontrolnej na podokapówkach o wymiarach 0,25×0,25 m i poprzednią, w której poszukiwania wykonywano na jednej podokapówce wielkości 1×1 m. Mimo braku statystycznie istotnych różnic między obiema metodami, obecnie obowiązującą metodą ośmiu dołków znajdowano przeciętne więcej larw. Dzięki większej liczbie miejsc, na których są prowadzone poszukiwania, metoda ośmiu dołków próbnych minimalizuje możliwość popełnienia znacznych błędów wynikających z subiektywnego wyboru pojedynczego miejsca poszukiwań. Jest ona stabilniejsza, a przez to pozwala bardziej precyzyjnie określić aktualne zagrożenie drzewostanu. Jej stosowanie w praktyce leśnej jest w pełni uzasadnione. W trakcie badań stwierdzono konieczność dokładnego przeszukiwania gleby wokół kamieni i pod nimi oraz przy korzeniach. W miejscach tych szczególnie koncentrowały się larwy. Ponadto wskazane jest przeszukiwanie darni, a wręcz jej wytrząsanie, gdyż wiele larw znalezionych podczas badań pochodziło z tej właśnie warstwy.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12

For citation:

MLA Kuźmiński, Robert, and Krzysztof Wojtkowski. "EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA [EFFICIENCY AND STABILITY OF RESULTS IN AUTUMN SEARCH METHODS FOR WEB-SPINNING SAWFLIES CEPHALCIA SPP. BASED ON THE SZKLARSKA PORĘBA FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
APA (2020). EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA [EFFICIENCY AND STABILITY OF RESULTS IN AUTUMN SEARCH METHODS FOR WEB-SPINNING SAWFLIES CEPHALCIA SPP. BASED ON THE SZKLARSKA PORĘBA FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
ISO 690 KUźMIńSKI, Robert, WOJTKOWSKI, Krzysztof. EFEKTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ METOD JESIENNYCH POSZUKIWAŃ ZASNUJ CEPHALCIA SPP. (SYMPHYTA: PAMPHILIDAE) NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA [EFFICIENCY AND STABILITY OF RESULTS IN AUTUMN SEARCH METHODS FOR WEB-SPINNING SAWFLIES CEPHALCIA SPP. BASED ON THE SZKLARSKA PORĘBA FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.12
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-12.html