Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (1) 2020 strony: 51–60

Selahattin Bardak1, Timucin Bardak2, Hüseyin Peker3

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Sinop University, Turkey
2
Furniture and Decoration Program, Bartin Vocational School, Bartin University, Turkey
3
Department of Forest Industrial Engineering, Faculty of Forest, Artvin Coruh University, Turkey

IMPREGNACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO PREPARATEM FIRETEX I ZWIĄZKAMI BORU PRZY RÓŻNYCH STĘŻENIACH I CZASIE ZANURZANIA ORAZ ICH WPŁYW NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE

słowa kluczowe: Firetex, bor, materiały kompozytowe, impregnacja, stężenie, właściwości technologiczne
streszczenie:

W badaniach zgodnie z wymaganiami normy ASTM 1413-76 drewno świerka kaukaskiego (Picea orientalis (L.) Link) było impregnowane preparatem Firetex i związkami boru z zastosowaniem różnych stężeń (1%, 2%, 3%) i czasów zanurzania (25, 35, 45, 55 min) oraz badano zmiany właściwości technologicznych. Określano następujące właściwości technologiczne próbek: retencja [%], pozorny ciężar właściwy i gęstość drewna w stanie powietrznosuchym, wytrzymałość na zginanie, współczynnik sprężystości przy zginaniu i wytrzymałość na ściskanie równolegle do włókien. W przeprowadzonym doświadczeniu najwyższy pozorny ciężar właściwy stwierdzono przy 25-minutowym czasie zanurzania (0,41 g/cm3) dla jednokrotnego zastosowania preparatu Firetex, natomiast w przypadku gęstości drewna w stanie powietrznosuchym było to 25-minutowe zanurzenie przy jednokrotnym stosowaniu preparatu Firetex (0,39 g/cm3). W przypadku właściwości mechanicznych największą wytrzymałość na zginanie stwierdzono w przypadku 45-minutowego zanurzenia w preparacie Firetex (70,61 N/mm2), najwyższa wartość współczynnika sprężystości przy zginaniu została zarejestrowana przy 35-minutowym zanurzeniu w preparacie Firetex (8100 N/mm2), a wytrzymałość na ściskanie równolegle do włókien była największa przy 25-minutowym zanurzeniu w preparacie Firetex (33,56 N/mm2).

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6

For citation:

MLA Bardak, Selahattin, et al. "IMPREGNATION OF STONE WATER / BORON COMPOUNDS TO SPRUCE WOOD DURING VARIOUS CONCENTRATION / DIPPING TIMES AND EFFECT ON SOME TECHNOLOGICAL PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Silv. 19.1 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
APA (2020). IMPREGNATION OF STONE WATER / BORON COMPOUNDS TO SPRUCE WOOD DURING VARIOUS CONCENTRATION / DIPPING TIMES AND EFFECT ON SOME TECHNOLOGICAL PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
ISO 690 BARDAK, Selahattin, BARDAK, Timucin, PEKER, Hüseyin. IMPREGNATION OF STONE WATER / BORON COMPOUNDS TO SPRUCE WOOD DURING VARIOUS CONCENTRATION / DIPPING TIMES AND EFFECT ON SOME TECHNOLOGICAL PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue1/abstract-6.html