Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 strony: 349-358

Marek Wajdzik1, Jacek Skubis2, Paweł Nasiadka3,Katarzyna Szyjka1, Szczepan Borecki1

1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny

słowa kluczowe: sarna, Capreolus capreolus, poroże, masa ciała
streszczenie:

Celem przeprowadzonych badań było określenie jakości osobniczej samców saren pozyskanych w sezonie 2012/13 na terenie województwa opolskiego (południowo--zachodnia Polska). Jako kryterium oceny przyjęto masę tuszy oraz masę i formę poroża. Wykazano, że najlepsze osobniki zarówno pod względem masy ciała, jak i masy i formy poroża pozyskano w obwodach typowo polnych (lesistość do 10%), a najsłabsze – na terenach o lesistości powyżej 40%. Dowiedziono również, że na terenach z dominującymi glebami żyznymi (czarnoziemy, mady i rędziny) rogacze były istotnie cięższe i nakładały masywniejsze parostki.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny [Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland]." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
APA Wajdzik, M., Skubis, J., Nasiadka, P., Szyjka, K., Borecki, Sz. (2015). Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny [Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland]. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Charakterystyka cech fenotypowych samców saren na terenie Opolszczyzny [Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland]. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue4/abstract-7.html