Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (2) 2015 strony: 169-175

Wojciech Szewczyk

Poznań University of Life Sciences

Występowanie zgnilizny białej jamkowatejw drzewostanach sosnowych starszych klas wiekuna terenie północno-zachodniej Polski

słowa kluczowe: zgnilizna biała jamkowata sosny, huba sosny, sosna zwyczajna
streszczenie:

W pracy analizowano występowanie zgnilizny białej jamkowatej w starszych drzewostanach sosnowych. Analizę przeprowadzono w czasie wykonywania zrębu i możliwości sprawdzenia każdego ściętego drzewa pod kątem występowania zgnilizny drewna twardzielowego. Na podstawie obserwacji stwierdzono, że rzeczywisty udział drzew zainfekowanych Porodaedalea pini jest znacznie wyższy niż liczba drzew z objawami zewnętrznymi. Najczęściej zasięg zgnilizny powodowanej przez P. pini obejmował sekcje od szyi korzeniowej do 5 m wysokości.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Occurrence of white pocket rotin Pine stands of older age classesin North-Western Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 14.2 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16
APA Szewczyk W. (2015). Occurrence of white pocket rotin Pine stands of older age classesin North-Western Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Occurrence of white pocket rotin Pine stands of older age classesin North-Western Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.2.16
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue2/abstract-8.html