Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (3) 2015 strony: 261-272

Zenon Pilarek, Włodzimierz Stempski, Jakub Jakubowski,Hubert Stachowicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Koszty napraw pilarek spalinowychz uwzględnieniem głównych przyczynich uszkodzeń

słowa kluczowe: pilarka spalinowa, uszkodzenia pilarek, koszty napraw
streszczenie:

W pracy określono najczęstsze przyczyny usterek pilarek spalinowych oraz koszty całkowite ich napraw (z podziałem na koszty części i koszty czynności naprawczych), wykonywanych w autoryzowanym serwisie jednego z wiodących producentów tych urządzeń – firmy Husqvarna. Przeanalizowano naprawy pogwarancyjne i gwarancyjne pilarek wraz z wyszczególnieniem układów składowych, które najczęściej ulegały awarii.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2015.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6

For citation:

MLA Pilarek, Zenon, et al. "Repair costs of gasoline-powered chain sawsdepending on main failure causes." Acta Sci.Pol. Silv. 14.3 (2015): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6
APA Pilarek A., Stempski A., Jakubowski J., Stachowicz H. (2015). Repair costs of gasoline-powered chain sawsdepending on main failure causes. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6
ISO 690 PILAREK, Zenon, et al. Repair costs of gasoline-powered chain sawsdepending on main failure causes. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2015.3.6
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume14/issue3/abstract-6.html